Abbey (Page 5)

วิธีรับมืออาการปวดท้องประจำเดือน

คำพูดผู้ใหญ่ในสมัยวัยเด็ก “เป็นผู้หญิงนั้นแสนจะลำบาก” พอโตมารู้แล้วว่ามันเป็นยังไง โดยเฉพาะวันนั้นของเดือน!! เวลาถึงวันแดงเดือดทีไร ผู้หญิงร้อยละ 99 มีอาการ ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัวContinue Reading

วิธีสร้างความสุข

หลายคนมักบอกว่า “ความสุขเกิดขึ้นง่ายๆ เพียงแค่เรารู้จักปล่อยวาง” เชื่อเถอะว่าความสุขของแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากัน แต่ละคนย่อมมีแบบแผนการใช้ชีวิต การเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในอนาคต ในทางเลือกของตนเอง การปล่อยวางอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดที่ก่อให้เกิดความสุข  แต่การมีความสุขกับสิ่งรอบตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีContinue Reading